Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực – tỉnh Nam Định

Xuất phát từ việc triển khai xây dựng văn hóa đọc, năm 2015 lãnh đạo, một số giáo viên và học sinh của huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đã được tiếp cận với giáo dục STEM thông qua tham dự và trải nghiệm tại Ngày hội STEM quốc gia lần thứ nhất tại ĐH Bách khoa Nội, Ngày hội STEM quốc gia lần thứ 3 tại Cục Thông tin Công nghệ và Khoa học quốc gia.

Với nhận thức giáo dục STEM là một định hướng phù hợp với yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ thông, Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực đã mời các chuyên gia về tập huấn cho 100% cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán của các trường Tiểu học và THCS trong toàn huyện.

Thời gian đầu, Phòng đã chỉ đạo các trường triển khai STEM dưới hình thức câu lạc bộ ở 2 nội dung: STEM tái chế, và Robotics. Sau đó, STEM được triển khai thêm trong chương trình chính khóa (chủ yếu ở bậc THCS). Vừa thực hiện vừa tăng cường giao lưu học hỏi, đến nay, huyện Nam Trực đã có 14/41 trường có CLB Robotics, 100% các trường Tiểu học, THCS có CLB STEM. Việc triển khai STEM đã giúp học sinh học tập hứng thú, phát huy sáng tạo; giáo viên hiểu sâu, linh hoạt về giáo dục STEM.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: