Công ty cổ phần xuất bản và dữ liệu ETS

ETS tham gia các thường xuyên các hoạt động STEM và phát triển khoa học trong cả nước. Là đơn vị xuất bản sách khoa học, ETS rất chú trọng vào việc xuất bản các sách khoa học thực hành giúp học sinh vừa đọc vừa thực hành ngay, giúp cho giáo viên có tài liệu xây dựng khóa học. Các chương trình ETS đã tổ chức bao gồm các hội thảo về STEM, thiên văn học, toán học, tích cực tham gia các ngày hội STEM, ngày hội Toán học mở do viện nghiên cứu cao cấp về toán tổ chức.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: