Công ty Cổ phần HAYBIKE

Trevi Stem là một thương hiệu của công ty Cổ phần HAYBIKE với mục tiêu góp phần định hướng, phát triển giáo dục STEM cho trẻ em tại Việt Nam. Các sản phẩm giáo dục của công ty tập trung sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường đến từ Việt Nam, do người Việt Nam thiết kế và phát triển. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: