Trường THCS thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Câu lạc bộ STEM của Trường THCS thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai được thành lập vào năm 2017. Những năm đầu, Câu lạc bộ chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực STEM tái chế. Từ năm 2019 đến nay, ngoài STEM tái chế, Câu lạc bộ đã có những sản phẩm công nghệ cao như robot, máy cắt CNC, tham gia thi nghiên cứu khoa học và đạt giải Nhất cấp tỉnh năm học 2020-2021 với sản phẩm Máy phân loại rác thải sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: