Trường mầm non Thượng Cát – quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội

Đầu tháng 8/ 2020, Trường mầm non Thượng Cát – quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội đã mời chị Nguyễn Thị Thu Hường – chuyên gia nghiên cứu chương trình STEM tại Bảo tàng khoa học Nemo – Hà Lan về trường tập huấn STEAM cho 100% cán bộ quản lí và giáo viên trong trường.

Sau khi được tập huấn, nhà trường đã xây dựng kế hoạch “Ứng dụng STEAM trong dạy học” bằng cách lồng ghép các tiết học STEAM phù hợp vào trong chương trình. Hằng tháng, các tổ, khối của nhà trường đều sinh hoạt chuyên môn có sự tham vấn online về các hoạt động STEM, STEAM của chuyên gia Nguyễn Thị Thu Hường.

Trong năm học 2020-2021, toàn trường đã xây dựng và thực hiện được 437 hoạt động có ứng dụng STEAM và tổ chức chuyên đề cấp Quận: “Tiệm cận STEAM trong hoạt động giáo dục” với 3 hoạt động kiến tập. Các hoạt động STEAM được chúng tôi thực hiện chủ yếu thuộc 2 mô hình là: Quy trình 5E và Design Thinking và chủ yếu được tổ chức lồng ghép dạy trẻ ứng dụng tại các môn học: Toán, Khám phá, Tạo hình, …

Tham gia các hoạt động STEM, STEAM, học sinh của trường bước đầu đạt được những kĩ năng cần thiết như: kỹ năng tư duy, ngôn ngữ mạch lạc, kỹ năng phản biện và sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm,…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: