Dự án: ESC – Thúc đẩy giáo dục STEM khu vực miền Trung Việt Nam

Dự án ESC – Thúc đẩy giáo dục STEM miền Trung Việt Nam – bắt đầu từ tháng 9/2020 với mục tiêu thúc đẩy sự tham gia của giáo viên, học sinh và nhà trường trong giáo dục STEM. Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Mỹ, Teach for Vietnam, tổ chức Viet-Skype và RELO, Dự án đồng hành cùng thầy cô tại 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Bình, gồm các hoạt động: tập huấn STEM online; hỗ trợ giáo viên học tiếng Anh giao tiếp và nâng cao chuyên ngành STEM để tiếp cận tài nguyên tiếng Anh; cuộc thi sáng tạo ý tưởng dạy học chủ đề STEM “Thiên tai”; Ngày hội STEM dành cho học sinh tại một số trường khu vực miền Trung.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: