Trường THPT Ngô Quyền, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

CLB STEM của Trường THPT Ngô Quyền, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, được thành lập vào năm 2020. Mặc dù cơ sở, thiết bị, đồ dùng còn hạn chế, Trường lại nằm cách đất liền Phan Thiết 57 hải lí, việc tiếp cận kiến thức khoa học kỹ thuật cũng còn chậm so với các trường trong đất liền, nhưng CLB vẫn nỗ lực chế tạo các sản phẩm máy rửa tay tự động, xà phòng, nước rửa tay khô và học lập trình Arduino,… – tất cả đều chủ yếu bằng cách tự tìm hiểu trên internet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: