FPT School Đà Nẵng

Ngay từ khi thành lập vào năm 2019, Trường Tiểu học và THCS FPT Đà Nẵng (FPT School Đà Nẵng) đã quan tâm và coi giáo dục STEM là xu thế và thế mạnh của nhà trường. Việc đầu tư cho giáo dục STEM được chuẩn bị và triển khai bài bản theo giáo trình EiE của Mỹ, với tư vấn và áp dụng về mặt công nghệ của Tập đoàn FPT. Bộ ảnh dưới đây ghi lại những hoạt động STEM trong những dự án phục vụ các môn học chính khóa tại FPT School Đà Nẵng.

Mỗi tuần, học sinh có 2 tiết học tích hợp liên môn. Mỗi năm học, mỗi khối lớp tiểu học có 4 dự án lớn về STEM, mỗi dự án kéo dài 8 tuần, nội dung được thiết kế theo quy trình thiết kế kỹ thuật, quy trình 5E đáp ứng chuẩn đầu ra theo tiêu chuẩn khoa học thế hệ mới (NGSS). Với khối THCS, mỗi năm học có 2 dự án lớn về các nội dung trong môn Công nghệ 4.0 (Robotics, tự động hóa, lập trình, in 3D, cắt lazer,…)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: