Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tân Bình, TP. HCM

Các hoạt động STEM của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, quận Tân Bình, TP.HCM, được triển khai từ năm 2015 đến nay và đã đạt được những kết quả nhất định. Một số hoạt động nổi bật trong số đó có thể kể đến: Câu lạc bộ Lý-Hóa-Sinh-Robot, Cuộc thi tên lửa nước, và các dự án STEM được tiến hành hằng năm.

Bộ ảnh dưới đây được trích từ dự án “Hóa học của những enzyme xanh” thực hiện từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2021. Dự án kết hợp các giờ thực hành tại trường và ở nhà, với sự tham gia của 124 học sinh từ ba lớp 11. Trong dự án, học sinh điều chế dung dịch Garbage Enzyme từ rác thải sinh hoạt, thiết kế logo, nhãn dán và làm infographic cho sản phẩm, thực hiện các thí nghiệm chuẩn độ và pha loãng, thiết kết powerpoint thuyết trình. Kết thúc dự án, các nhóm sẽ bảo vệ đề tài trước hội đồng phản biện trước khán giả, phần lớn là học sinh 3 khối của trường, đồng thời nghiên cứu bán sản phẩm và gây quỹ từ thiện.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: