Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tân Bình, TP. HCM

Các hoạt động STEM của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, quận Tân Bình, TP.HCM, được triển khai từ năm 2015 đến nay và đã đạt được những kết quả nhất định. Một số hoạt động nổi bật trong số đó có thể kể đến: Câu lạc bộ Lý-Hóa-Sinh-Robot, Cuộc thi tên lửa nước, và cácContinue reading “Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tân Bình, TP. HCM”