Trường THPT Bình Gia – tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, Trường THPT Bình Gia (huyện Bình Gia) đã chủ động tiếp cận, triển khai giáo dục STEM. Bước chuyển mình rõ rệt nhất phải kể đến khi Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn ban hành cuộcContinue reading “Trường THPT Bình Gia – tỉnh Lạng Sơn”

Trường THPT Chi Lăng – Tỉnh Gia Lai

Trường THPT Chi Lăng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, được thành lập vừa tròn 2 năm. Hoạt động STEM được đưa vào trường từ đầu năm học 2020 – 2021, bởi một giáo viên Tin học và sự ủng hộ hết mình của BGH nhà trường. CLB STEM đã có một số thành viên vàContinue reading “Trường THPT Chi Lăng – Tỉnh Gia Lai”

Trường THCS Hải Đình – TP Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình

Ngày 19/4 vừa qua, Trường THCS Hải Đình, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, đã tổ chức Ngày hội STEM với chủ đề “Ươm mầm khoa học, giao lưu âm nhạc, ẩm thực sân trường năm học 2020-2021”. Trong đó, các học sinh đã thi thuyết trình, biểu diễn các dự án do các tổContinue reading “Trường THCS Hải Đình – TP Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình”