Trường THPT Chuyên Cao Bằng, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Trong năm học vừa qua, giáo viên của Trường THPT Chuyên Cao Bằng, TP Cao Bằng, đã xây dựng và giảng dạy 20 chủ đề dạy học theo mô hình giáo dục STEM. Bên cạnh đó, học sinh cũng chủ động xây dựng và thực hiện 15 dự án khoa học. Đặc biệt, có 1Continue reading “Trường THPT Chuyên Cao Bằng, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng”

Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn

Trong các năm học vừa qua, giáo dục theo định hướng STEM đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo, triển khai qua nhiều hình thức tiếp cận phù hợp và đặc trưng khác nhau như: hướng dẫn dạy học tích hợp, dạy học theo các chủ đề, tổ chứcContinue reading “Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn”

Trường THPT Chuyên Hạ Long, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Trường THPT Chuyên Hạ Long, TP Hạ Long, không chỉ phấn đấu luôn đi đầu trong giáo dục đào tạo mũi nhọn của tỉnh Quảng Ninh, mà còn luôn quyết tâm đổi mới phương pháp giáo dục, nhằm nâng cao năng lực, phẩm chất của học sinh trong thời kỳ mới. Những ngày đầu làmContinue reading “Trường THPT Chuyên Hạ Long, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh”