Trường THPT Chuyên Hạ Long, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Trường THPT Chuyên Hạ Long, TP Hạ Long, không chỉ phấn đấu luôn đi đầu trong giáo dục đào tạo mũi nhọn của tỉnh Quảng Ninh, mà còn luôn quyết tâm đổi mới phương pháp giáo dục, nhằm nâng cao năng lực, phẩm chất của học sinh trong thời kỳ mới. Những ngày đầu làmContinue reading “Trường THPT Chuyên Hạ Long, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh”