Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn

Trong các năm học vừa qua, giáo dục theo định hướng STEM đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo, triển khai qua nhiều hình thức tiếp cận phù hợp và đặc trưng khác nhau như: hướng dẫn dạy học tích hợp, dạy học theo các chủ đề, tổ chứcContinue reading “Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn”

Trường THPT Bình Gia – tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, Trường THPT Bình Gia (huyện Bình Gia) đã chủ động tiếp cận, triển khai giáo dục STEM. Bước chuyển mình rõ rệt nhất phải kể đến khi Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn ban hành cuộcContinue reading “Trường THPT Bình Gia – tỉnh Lạng Sơn”