Trường THPT Lê Quý Đôn – TP Hải Phòng

Trường THPT Lê Quý Đôn – TP Hải Phòng là trường THPT đầu tiên trong thành phố đưa nội dung giáo dục STEM thành chuyên đề “Robot giáo dục” trong các môn Vật lý-Tin học-Công nghệ và tổ chức thành cuộc thi chuyên đề cấp thành phố – “Robot thông minh du lịch đất Cảng”Continue reading “Trường THPT Lê Quý Đôn – TP Hải Phòng”