Phòng GD&ĐT quận Ba Đình – TP Hà Nội

Hoạt động STEM của Phòng GD&ĐT quận Ba Đình, Hà Nội, được bắt đầu từ năm học 2014-2015, với sự tư vấn và hỗ trợ đào tạo của Liên minh STEM. Đến nay, 32/49 trường trong quận có CLB STEM; 100% các trường tổ chức giảng dạy STEM, STEAM dưới dạng các chuyên đề, dựContinue reading “Phòng GD&ĐT quận Ba Đình – TP Hà Nội”