Trường THPT Chi Lăng – Tỉnh Gia Lai

Trường THPT Chi Lăng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, được thành lập vừa tròn 2 năm. Hoạt động STEM được đưa vào trường từ đầu năm học 2020 – 2021, bởi một giáo viên Tin học và sự ủng hộ hết mình của BGH nhà trường. CLB STEM đã có một số thành viên vàContinue reading “Trường THPT Chi Lăng – Tỉnh Gia Lai”