Trường THCS Thị trấn Bắc Hà, Lào Cai

Trường THCS Thị Trấn Bắc Hà được thành lập vào ngày 1/9/1998. Qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển cho đến nay cơ sở vật chất, đội ngũ, và học sinh đã đáp ứng tốt các yêu cầu phát triển giáo dục toàn diện trên địa bàn. Là một đơn vị trường trọngContinue reading “Trường THCS Thị trấn Bắc Hà, Lào Cai”