Phòng GD&ĐT Si Ma Cai Gian 2

Thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo nhiệm vụ năm học cấp Tiểu học Phòng GD&ĐT hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục STEM trong các hoạt động dạy học cấp Tiểu học, ngay từ đầu năm học, Phòng GD&ĐT hướng dẫn một số hoạt động giáo dục STEM trong các đơn vị trường học, tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên thuộc môn khoa học, Tự nhiên và xã hội về cách hình thức tổ chức giáo dục STEM trong các nhà trường.

Chỉ đạo các đơn vị trường học tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất tại nhà trường áp dụng phù hợp, linh hoạt các hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục STEM .

Trong năm học 2020-2021, các đơn vị trường tổ chức các hoạt động dạy học STEM trong từng hoạt động học tập từ những vật liệu sẵn có. Học sinh tạo ra được những sản phẩm của mình, thông qua bài học cụ thể. Đã phát huy được tính sáng tạo, chủ động, linh hoạt của học sinh.

Năm học 2021-2022 Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các đơn vị nhà trường cấp Tiểu học triển khai và áp dụng STEM trong dạy học với những nỗ lực, học hỏi của các thầy cô giáo trong các đơn vị nhà trường đã tổ chức cho học sinh được trải nghiệm STEM qua hình thức câu lạc bộ hoặc các hoạt động trải nghiệm thực tế. Trong đó học sinh được tổ chức và tham gia một cách tích cực, chủ động, biết vận dụng kiến thức vừa học để giải quyết vấn đề đặt ra, thông qua đó đã góp phần hình thành phẩm chất, năng lực cho học sinh đã thực hiện mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: