Trường Tiểu học, THCS và THPT Đoàn Thị Điểm, TP Hạ Long

Trường Tiểu học, THCS và THPT Đoàn Thị Điểm, TP Hạ Long đã sớm thử nghiệm đưa chương trình giáo duc STEM vào giảng dạy từ năm học 2017 – 2018 và chính thức thực hiện giảng dạy từ năm học 2018 – 2019. Riêng với các môn khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) cấp THCS, trường còn xây dựng  một số chủ đề STEM trong kế hoạch giáo dục môn học.

Cũng trong năm học 2018 – 2019, trường thành lập Câu lạc bộ Robotics và trở thành một trong những trường đầu tiên ở TP Hạ Long đưa chương trình robotics vào giảng dạy. 

Bên cạnh đó, trường thường xuyên tổ chức các tiết thao giảng, buổi chuyên đề STEM để cùng giao lưu học hỏi giữa các giáo viên cũng như với các trường bạn. Giáo viên của trường tham gia từ rất sớm và đầy đủ tất cả các buổi tập huấn về giáo dục STEM. Trường cũng tổ chức giao lưu thường niên về lập trình điều khiển robot với các trường trên địa bàn thành phố.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: