Xưởng sáng tạo Creative Gara

Ở Creative Gara, chúng tôi mang đến niềm vui về Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học cho trẻ em thông qua các hoạt động thực làm thú vị và sinh động. Các kỹ sư nhí có cơ hội thiết kế, xây dựng, thử nghiệm và tinh chỉnh những sáng tạo của riêng mình trong một môi trường an toàn, đầy tính thẩm mỹ và vui vẻ. 

Bằng cách đó, chúng tôi tin tưởng sẽ góp phần vào thành công của thế hệ mới, cũng như tương lai của đất nước.

Nguyên tắc ở GARA CREATIVE:
Hãy tin rằng con có thể thay đổi thế giới
Biết chơi một mình và chơi cùng nhau
Chia sẻ ý tưởng, tin tưởng người cùng chơi
Mọi ý tưởng đều đươc tôn trọng
Nghĩ ra nhiều cách khác nhau để chơi
Hãy cùng nhau chơi mỗi ngày
Tin rằng cùng nhau, chúng ta có thể làm bất cứ việc gì
Không sách vở, không lý thuyết, không áp đặt
Sáng tạo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: