Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, TP Hạ Long

Ngay từ đầu năm học 2020-2021, ban giám hiệu Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, TP Hạ Long, đã chỉ đạo các tổ, khối chuyên môn nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu, mời chuyên gia tư vấn để xây dựng nội dung chương trình giáo dục STEM cụ thể cho từng khối lớp – từ lớp 1 đến lớp 5 – trong cả năm học sao cho phù hợp với năng lực học sinh.

Kết quả, các tổ, khối đã triển khai dạy học STEM ở tất cả các lớp (59 lớp/ 2.323 học sinh). Ba chủ đề STEM xuyên suốt năm học 2020 – 2021 được học sinh thích thú, hưởng ứng là: STEM nông nghiệp; STEM sáng tạo – lên ý tưởng bật tương lai; Stem tái chế – bảo vệ môi trường.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: