Trường THPT Chuyên Hạ Long, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Trường THPT Chuyên Hạ Long, TP Hạ Long, không chỉ phấn đấu luôn đi đầu trong giáo dục đào tạo mũi nhọn của tỉnh Quảng Ninh, mà còn luôn quyết tâm đổi mới phương pháp giáo dục, nhằm nâng cao năng lực, phẩm chất của học sinh trong thời kỳ mới. Những ngày đầu làm quen các phương pháp mới như dạy học liên môn, tích hợp, dạy học dự án… đến dạy học STEM như hiện nay, chúng tôi đã gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, nhờ chương trình tập huấn của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh dành cho giáo viên cốt cán, cùng sự chỉ đạo sát sao của Hiệu trưởng và BGH, các buổi tự tập huấn và thảo luận trong các nhóm tổ chuyên môn,… mỗi giáo viên đều nhận thức rõ, thách thức cũng chính là cơ hội, cần không ngừng tự nghiên cứu trong giảng dạy, đem đến trải nghiệm tốt nhất cho học sinh.

Năm học vừa qua, trường đã tích cực lồng ghép STEM vào môn học; thực hiện bài giảng chủ đề, dự án STEM; trải nghiệm STEM; tham gia nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật… Kết quả, nhà trường đã xây dựng thành công những tiết học thú vị, khơi nguồn sáng tạo, thúc đẩy năng lực tự học, tự nghiên cứu và tăng cường hoạt động hợp tác nhóm ở học sinh- những thế hệ trẻ kiến tạo tương lai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: