Trường THPT Chuyên Cao Bằng, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Trong năm học vừa qua, giáo viên của Trường THPT Chuyên Cao Bằng, TP Cao Bằng, đã xây dựng và giảng dạy 20 chủ đề dạy học theo mô hình giáo dục STEM. Bên cạnh đó, học sinh cũng chủ động xây dựng và thực hiện 15 dự án khoa học. Đặc biệt, có 1 dự án đạt giải tư trong cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia.

CLB STEM của trường được thành lập vào tháng 10/2020 sinh hoat định kì mỗi tháng một lần. Tại đây, các em được học tập và trải nghiệm các vấn đề khoa học; được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với cựu học sinh của trường; và được tư vấn nghề nghiệp cho tương lai. Đặc biệt, các em chủ động học lập trình với 10 con robot vừa được tài trợ bởi Quỹ Khuyến học của gia đình cụ Hoàng Văn Tuấn, một nhân vật tiêu biểu của tỉnh về khuyến học.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: