Trường THPT Bình Gia – tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, Trường THPT Bình Gia (huyện Bình Gia) đã chủ động tiếp cận, triển khai giáo dục STEM. Bước chuyển mình rõ rệt nhất phải kể đến khi Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn ban hành cuộc thi Thiết kế bài giảng theo chủ đề STEM vào năm học 2019-2020; theo đó, lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo các nhóm chuyên môn tiến hành xây dựng kế hoạch đưa nội dung dạy học STEM vào các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ.

Trường đã tổ chức được 3 đợt tập huấn cho các giáo viên, tham gia 1 buổi sinh hoạt chuyên môn của các trường trong cụm về chủ đề STEM. Kết quả, đã có 9 chủ đề, với tổng số 26 tiết học đã được thực hiện trong năm học 2019-2020. Trong cuộc thi thiết kế chủ đề STEM, trường có 7 chủ đề tham gia dự thi và đạt 2 giải Ba và 2 giải khuyến khích. 

Trong học kì 2 năm học vừa rồi, trường đã tổ chức được đợt tập huấn giáo viên theo chuyên đề lập trình robot với 12 bộ robot và máy thông minh được tiến sĩ Nguyễn Chí Công và gia đình các cựu học sinh Bình Gia đóng góp. Qua đó, nhà trường đã thành lập được câu lạc bộ robot với sự tham gia của đông đảo học sinh, chuẩn bị tổ chức cuộc thi robot đầu tiên của trường.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: