Trường THCS xã Xuân Giao – huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai

Trường THCS xã Xuân Giao – huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai đã tích cực triển khai giáo dục STEM từ năm 2019, với nhiều hình thức sinh hoạt câu lạc bộ STEM, nghiên cứu khoa học và dạy học theo các chủ đề do Phòng GD&ĐT huyện Bảo Thắng chỉ đạo.

Trường THCS xã Xuân Giao là đơn vị đầu tiên tổ chức Ngày hội STEM có sự kết hợp với Xe thư viện lưu động tỉnh Lào Cai. Đây là mô hình thư viện được tổ chức theo hướng hiện đại với 3 nội dung chính: học theo sách – học qua internet – học thông qua makerspace (phòng lab STEM). Xe thư viện lưu động tỉnh Lào Cai do Vingroup tài trợ được trang bị 4.000 cuốn sách, 7 chiếc laptop, máy phát điện, đèn chiếu, màn hình LED kích thước lớn và 8 hộp robot và máy thông minh. Các hoạt động giáo dục STEM thường được kết hợp với các hoạt động khuyến đọc, đúng theo nguyên lý “Văn hóa đọc mở rộng cho giáo dục STEM”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: