Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều – tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Công văn hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm, từ năm 2016, UBND thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo ngành GD&ĐT triển khai dạy học STEM trong nhà trường. Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều đã đưa Dạy học STEM vào nhiệm vụ hàng và tổ chức triển khai trong toàn ngành.

Từ ngày ngày 17 -18/9/2016, Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều tổ chức Ngày hội Vui cùng STEM lần thứ Nhất với sự tham gia của hơn 4.000 giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh. Tại Ngày hội, học sinh tham gia trải nghiệm STEM trong 32 lớp học dưới sự hướng dẫn của các đơn vị trong Liên minh STEM, bao gồm: Giờ học Robotics, Khoa học thực hành, STEM nông nghiệp, STEM tái chế và đọc sách. 

Từ ngày 9/7 đến ngày 11/7/2018, Phòng GD&ĐT phối hợp với Học viện Sáng tạo S3 đã tổ chức tập huấn sâu về dạy học STEM cho 150 cán bộ, giáo viên Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học của các trường THCS.

Ngày hội Khoa học và Công nghệ 2019 của ngành GD&ĐT thị xã từ ngày 15/4/2019 đến 18/4/2019 thực sự trở thành cuộc giao lưu các sản phẩm của các CLB STEM tại các đơn vị.

Trong thời gian tới, Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều tiếp tục triển khai công tác dạy học STEM trong nhà trường, thúc đẩy hơn nữa hoạt động của các CLB STEM, vận dụng kiến thức STEM vào nghiên cứu sản phẩm khoa học kỹ thuật và sáng tạo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: