Phòng GD&ĐT thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh

Năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hạ Long cử cán bộ của mình và nhóm giáo viên cốt cán tham gia các Ngày Hội STEM tại Hà Nội, Hà Giang và các tỉnh, huyện khác cũng như tham gia Hội thảo về Giáo dục Stem trong các trường THCS do Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT Quảng Ninh tổ chức. Sau đó, Phòng tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ quản lý và giáo viên trong huyện, 

Từ năm học 2016-2017, với sự hỗ trợ của Liên minh STEM, Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Điện lực Hà Nội, Đại học Bưu chính Viễn thông, Học viện Sáng tạo S3 và một số tổ chức khác, ngành giáo dục của TP Hạ Long đã tổ chức được Ngày Hội Stem và thành lập các câu lạc bộ STEM ở các trường. 

Bên cạnh đó, từ năm học 2020-2021: Phòng GD&ĐT TP Hạ Long đã triển khai xây dựng bài học STEM trong các bộ môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ, Tin học và các hoạt động trải nghiệm STEM được thực hiện 18 tiết/năm. Tháng 11/2020, Phòng GD&ĐT đã tổ chức một chuyên đề cấp tỉnh về xây dựng bài học STEM trong bộ môn Toán lớp 9.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: