Phòng GD&ĐT Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

Phòng GD&ĐT Si Ma Cai, Lào Cai, bắt đầu triển khai giáo dục STEM trong các nhà trường từ năm học 2019-2020 thông qua việc dạy các bài học, chủ đề STEM; tổ chức các hoạt động trải nghiệm STEM, và các cuộc thi khoa học kỹ thuật. Năm 2021, Phòng GD&ĐT Si Ma Cai đã tổ chức thành công ngày hội STEM lần thứ nhất; và tiếp sau đó, đã xây dựng kế hoạch tập huấn lập trình robot cho giáo viên và học sinh của 8 đơn vị trường học. Cuộc thi Robot lần thứ nhất cũng đã có kế hoạch sẵn sàng tổ chức vào tháng 5 năm nay nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên phải tạm hoãn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: