Phòng GD&ĐT quận Ba Đình – TP Hà Nội

Hoạt động STEM của Phòng GD&ĐT quận Ba Đình, Hà Nội, được bắt đầu từ năm học 2014-2015, với sự tư vấn và hỗ trợ đào tạo của Liên minh STEM. Đến nay, 32/49 trường trong quận có CLB STEM; 100% các trường tổ chức giảng dạy STEM, STEAM dưới dạng các chuyên đề, dự án hoặc lồng ghép trong bài giảng; tổ chức được 35 ngày hội STEM cấp trường, cấp quận; tổ chức thường niên các cuộc thi nghiên cứu Khoa học kỹ thuật cấp trường, cấp quận và có nhiều sản phẩm tham gia đạt giải cao cấp thành phố. Đặc biệt, năm học 2017-2019 đã có sản phẩm của học sinh Trường THCS Giảng Võ tham gia chương trình Broadcom  MASTER của cuộc thi Intel ISEF.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: