Phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Ngành GD&ĐT huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, chủ trương phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc trong nhà trường. Thông qua tủ sách phụ huynh đặt tại lớp học, kỹ năng đọc sách, tình yêu đọc sách của học sinh tăng lên rõ rệt. Các tập sách về khoa học kỹ thuật trong tủ sách, tiêu biểu như sách tập làm nhà phát minh, Giáo trình SCRATCH … đã gợi nhiều ý tưởng cho các thầy cô giáo và các em học sinh trong việc sử dụng vật liệu tái chế, sẵn có để làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ giảng dạy và làm sản phẩm khoa học kỹ thuật.

Đến nay, tất cả các trường tiểu học, THCS ở huyện Thái Thụy đều có ít nhất một CLB khoa học, hoạt động thường xuyên 1 tuần/buổi, mỗi CLB có từ 20 đến 30 học sinh. Hình thức hoạt động của CLB cũng khá đa dạng – tọa đàm, hội thảo, thực hành, tiếp cận thực tế, trải nghiệm, ngoại khóa,….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: