Nhóm Nghiên cứu và Triển khai giáo dục STEM – Trường Đại học Tây Nguyên

Nhóm Nghiên cứu và Triển khai giáo dục STEM của Trường Đại học Tây Nguyên, được thành lập từ tháng 7/2018 với chức năng chính là nghiên cứu và triển khai các hoạt động giáo dục STEM.

Trong đó, ở hoạt động nghiên cứu, nhóm đã và đang thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp về xây dựng chủ đề STEM trong dạy học các môn học ở trường phổ thông. Thành viên của nhóm đã viết và công bố các bài báo trong các tạp chí chuyên ngành về phát triển năng lực dạy học STEM cho sinh viên sư phạm, khảo sát thực trạng triển khai các hoạt động STEM tại trường phổ thông, thiết kế và triển khai tổ chức thực hiện một số chủ đề STEM….

Ở hoạt động triển khai, từ năm 2018 đến nay, nhóm thường xuyên tổ chức các khoá học trải nghiệm khoa học cho học sinh tiểu học và THCS và hoạt động tham quan và trải nghiệm STEM cho học sinh THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Đak Lak. Cụ thể, năm học 2019-2020 tổ chức cho 2.500 học sinh các trường tham gia và năm học 2020-2021 tổ chức cho 1.400 học sinh các trường đến tham gia.  

Ngoài ra, nhóm còn hướng dẫn học sinh THPT thực hiện dự án STEM để dự các cuộc thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật của tỉnh và  tham gia tập huấn giáo viên về xây dựng và tổ chức thực hiện chủ đề STEM ở trường phổ thông. Bên cạnh đó, nhóm luôn chú trọng bồi dưỡng năng lực dạy học STEM cho sinh viên sư phạm các ngành Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học của trường, nhằm đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Năm 2020 và 2021, để chung tay cùng nhà trường phòng chống dịch Covid 19, nhóm đã chế tạo 14 máy xịt dung dịch sát khuẩn tay tự động, pha chế  hàng trăm lit dung dịch sát khuẩn tay phục vụ cho hoạt động phòng chống dịch của nhà trường. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: