Học viện Sáng tạo S3

Học viện Sáng tạo S3 (S3) được thành lập năm 2014 bởi TS. Đặng Văn Sơn, chủ yếu với các hoạt động hướng tới phát triển một cộng đồng và hệ sinh thái giáo dục STEM hoàn thiện tại Việt Nam. Hiện nay, S3 đã có một hệ thống chương trình STEM/STEAM đầy đủ từ mầm non tới THPT với các bộ học liệu và giáo án đi kèm; cùng với đó là các hoạt động đào tạo, tập huấn và có thể chuyển giao trọn gói cho các đơn vị sử dụng.

Ngoài ra, S3 cũng là đơn vị sáng lập của một loạt các hoạt động cộng đồng trong lĩnh vực giáo dục STEM như: Ngày hội STEM quốc gia, Ngày hội Toán học mở MOD, Mạng lưới Đại sứ STEM, Cộng đồng giáo viên STEM…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: