Đại học Bách khoa Hà Nội

Có thể nói, Đại học Bách khoa Hà Nội chính là trường đại học STEM với nhiều ngành như Toán (Mathematics); Vật Lý, Hóa Học, Sinh học (Science); Cơ khí, Vật liệu, Nhiệt (Engineer); hay Công nghệ thông tin, Điều khiển tự động hóa, Điện tử Viễn thông (Technology); thậm chí gồm cả Dệt may, Công nghệ giáo dục, Kinh tế quản lý (Art). Vì thế, nhà trường luôn xem giáo dục STEM – STEAM là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong mục tiêu tạo ra nguồn nhân lực nghiên cứu Khoa học Công nghê và Kỹ thuật chất lượng cao. 

Các mô hình giảng dạy STEM đã được áp dụng ở tất cả các khoa, viện trong trường từ nhiều chục năm nay, trước cả khi các khái niệm STEM bắt đầu đi vào Việt Nam rất lâu. 

Hiện nay, các hoạt động STEM tại trường Bách Khoa đang được đẩy mạnh và đa dạng hơn, không chỉ hướng tới sinh viên mà còn hướng tới cung cấp cho các học sinh phổ thông các hướng dẫn về quy trình nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật cũng như những trải nghiệm có tính định hướng nghề nghiệp. 

Bên cạnh đó, hình thức hoạt động STEM cũng được thay đổi phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện mới, trong đó phổ biến nhất là các ngày hội trải nghiệm tại giảng đường, phòng lab, ngày hội STEM, các lớp học STEM, những buổi giao lưu tại chính các trường phổ thông ở khắp các vùng miền. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: