Trường THPT số III huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Trường THPT số III huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, nằm trên địa bàn kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn; học sinh nhà trường có đến 98% là con em các dân tộc thiểu số; do đó ngoài các nhiệm vụ dạy học, nhà trường còn thực hiện rất nhiều các nhiệm vụ chính trị khác của địa phương.

STEM là một hình thức dạy học mới và xa lạ, đặc biệt là với những học sinh dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn nên câu hỏi luôn được đặt ra với nhà trường là làm thế nào để tạo ra thực hiện những hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế. Năm học 2020-2021, nhà trường đã tổ chức được hai ngày hội: Ngày hội STEM – Không gian khoa học và Ngày hội nuôi dưỡng đam mê STEM cho học sinh dân tộc thiểu số. Những bức ảnh và video dưới đây được ghi lại từ hai ngày hội đó.

Các học sinh khối 11 thi xem ai đắp được chậu cây cảnh nhanh hơn trong Ngày hội STEM – Không gian khoa học, ngày 1/2/2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: