Trường THPT Mỹ Lộc – xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

Trường THPT Mỹ Lộc (xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) đã thành lập được CLB STEM từ năm 2019, và triển khai được một số hoạt động nổi bật như: giờ học ngoại khóa về STEM, giờ dạy theo định hướng giáo dục STEM, Ngày hội STEM. Đặc biệt, trường tham dự đầy đủ các cuộc thi về Toán và ứng dụng, Robot và xe tự hành, Cảm biến và dữ liệu… do ĐH VinUni tổ chức và đạt giải Ba toàn quốc năm 2020.

FB: https://www.facebook.com/groups/655298021958154

Ngôi nhà thời đại 4.0
Nhóm học sinh lớp 10A1 thực nghiệm đo chu vi trái đất

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: