Trường THPT Chi Lăng – Tỉnh Gia Lai

Trường THPT Chi Lăng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, được thành lập vừa tròn 2 năm. Hoạt động STEM được đưa vào trường từ đầu năm học 2020 – 2021, bởi một giáo viên Tin học và sự ủng hộ hết mình của BGH nhà trường. CLB STEM đã có một số thành viên và triển khai được 2 dự án – “Muỗi” và “Chế tạo kính thiên văn”. Riêng môn Tin học đã triển khai tích hợp liên môn với các dự án như “La bàn”, “Robot”. Học sinh cực kỳ hứng thú với hình thức học mới. Trường đang lên kế hoạch tổ chức ngày hội STEM trong năm học tới.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: