Trường THCS Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Phương thức giáo dục STEM được Trường THCS Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, triển khai từ năm học 2020-2021, bắt đầu bằng việc đưa kiến thức liên môn vào các bài học. Ví dụ, ở khối lớp 6, bài cân lò xo kết hợp kiến thức vật lý và toán; bài làm giá đỗ tự nhiên kết hợp kiến thức sinh học và công nghệ. Điều này khiến các em học sinh rất hào hứng và thích thú trực tiếp bắt tay vào làm.

Câu lạc bộ STEM- kỹ năng số của trường hiện có 100 em học sinh ở các khối lớp 6,7,8. Tại đây, các em được học về lập trình với Kidscode và Microbit. Sau khi được giới thiệu về 2 phần mềm lập trình trên, các em đều cho rằng lập trình không khó như các em đã nghĩ, và có niềm vui với khoa học máy tính và các môn học STEM.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: