Trường Mầm non Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Năm học 2018-2019, sau khi cô Hiệu trưởng chủ động tham gia học khóa học nâng cao về giáo dục STEM, Trường Mầm non Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đã tổ chức thành công “Ngày hội sáng tạo STEM” với sự góp mặt của cha mẹ học sinh. Năm học 2019-2020, trường cũng mời chuyên gia của Học viện Sáng tạo S3 tập huấn cho các cán bộ quản lý, giáo viên về “STEM mầm non cơ bản” có cấp chứng nhận. Từ đó đến nay, STEM được duy trì thường xuyên và liên tục trong các hoạt động của trẻ như giờ học, giờ hoạt động ngoài trời, hoạt động chiều, hoạt động góc…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: