Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, TP Hà Nội

Kết nối với khối phổ thông luôn là ưu tiên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội từ nhiều năm nay thông qua các ngày hội mở HUS Open day, được tổ chức thường niên kể từ năm 2017. Nhờ đó, trường đã giới thiệu được tới học sinh và giáo viên các trường phổ thông về cơ hội học tập và cơ hội nghề nghiệp tại trường. 

Liên tiếp trong 2 năm 2018 và 2019, trường trở thành đơn vị đăng cai và đồng tổ chức Ngày hội STEM Việt Nam cùng với Liên minh STEM và báo Khoa học và Phát triển (Bộ Khoa học và Công nghệ). Với mong muốn tiếp cận gần hơn với học sinh phổ thông, trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục các hoạt động truyền bá và phổ biến khoa học tới cộng đồng. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: