Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, TP Hà Nội

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương là cơ sở đào tạo giáo viên mầm non trọng điểm. Hiện nhà trường có 3 trường mầm non cho sinh viên thực hành, thực tập; đồng thời cũng là nơi nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến, hiện đại. Sớm ứng dụng STEM, STEAM vào lĩnh vực giáo dục mầm non, nhà trường trở thành điểm tham quan học tập của các Sở GD&ĐT và cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: