True North School, TP Hà Nội

True North School, Hà Nội, là một dự án mới, trước mắt chỉ mở một số khóa học ngắn nhưng có định hướng giáo dục STEM rõ rệt, khởi đầu bằng khóa tiền Tiểu học có tên: “Khóa học kỹ năng dự bị lớp 1 Quốc tế” 12 buổi với 12 chủ đề khác nhau như: Birthday, Robot Day, Weather Day, Marvel Heroes, Airplanes… Qua đó, các bé sẽ được rèn kỹ năng ghi nhớ, làm quen với Toán, tiếng Anh, trải nghiệm khoa học với những giờ thực hành ứng dụng STEAM.

Dưới đây là một số hình ảnh về các bạn nhỏ lớp tiền Tiểu học tại True North School:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: