Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Kiro Việt Nam

STEAM cùng Sunbot là một chương trình do Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Kiro Việt Nam thiết kế dành riêng cho lứa tuổi mầm non, kết hợp các phương pháp giáo dục sớm (Shichida, Montessori, Glandoman, Phương án 0 tuổi….) và công nghệ robotics trên nền tảng tư tưởng STEAM. Chương trình hiện tại đã được triển khai ở 8 tỉnh thành và hơn 200 trường trên khắp cả nước. Giáo viên ở các trường triển khai Chương trình sẽ được Sunbot hỗ trợ chuyên môn 24/24 trong suốt quá trình triển khai. Sunbot có các sự kiện được tổ chức hằng năm như Ngày hội Sunbot cấp trường, cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: