Trường Phổ thông Năng khiếu (NKSC), ĐH Quốc gia TP.HCM

CLB STEAM của Trường Phổ thông Năng khiếu (NKSC), ĐH Quốc gia TP.HCM được thành lập vào tháng 5/2019. Trong năm đầu hoạt động, NKSC đã thu hút hơn 70 bạn học sinh tham gia khoảng 20 hoạt động, vận hành 5 nhóm nghiên cứu khoa học và phát triển các sản phẩm kỹ thuật.

Bên cạnh đó, hiện CLB đang thực hiện 3 dự án – ASSI: Trợ lý hướng dẫn sử dụng các nguồn tài nguyên học thuật; Gallery: Kho tài liệu dự án và nghiên cứu khoa học; và Handbook: Dự án Sổ tay lập trình Arduino và thiết kế dự án sử dụng Arduino.

Phương châm hoạt động của CLB là:
– Work on problems
– Innovate everything
– Make changes, make differences, make chances

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: