Trường THCS Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

Trường THCS Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định là một ngôi trường ở nông thôn nhưng có truyền thống học tốt, dạy tốt. Trường có rất nhiều Câu lạc bộ để học sinh lựa chọn tham gia, đặc biệt Câu lạc bộ STEM được các em rất yêu thích.

Câu lạc bộ STEM của trường sinh hoạt hai lần một tháng. Trong các buổi sinh hoạt, các em được học hỏi, tìm hiểu, sáng tạo và trình bày những ý tưởng, những sản phẩm mình đã làm. Nhiều sản phẩm do các em sáng tạo gần gũi, có thể phục vụ học tập và giải trí như: sa bàn, truyện tranh khoa học, bưu thiếp, thiết bị chống trộm, sản phẩm từ bồ hòn, tái chế chai nhựa trồng cây, làm tranh đèn, làm mô hình… 

Các em làm sản phẩm chủ yếu từ những vật liệu cũ, vật liệu có sẵn, gần gũi với thiên nhiên. Các em tự làm sản phẩm từ khâu chọn nguyên liệu, thiết kế đến hoàn thiện; có những sản phẩm đạt giải cấp huyện và cấp tỉnh.

Trường THCS Mỹ Hưng cũng luôn tạo điều kiện cho các giáo viên tham gia một số khóa đào tạo và hội thảo về giáo dục STEM để họ hiểu rõ hơn về phương pháp giáo dục này và áp dụng nó trong điều kiện hợp lí, mang lại những tiết học bổ ích, hứng thú và giúp học sinh phát triển được nhiều phẩm chất và năng lực.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: